שדה מבנים

הוא הלך בשדות בחבל ארץ זה

 שאדמתו הכבדה ספוגת בוץ החורף

 ורגביה מתעכלים בחום הקיץ.

אדמה זו נותנת תנובתה למי שידיו ברוכות

ונפשו נקיה להבחין בייחודה.

מופע מחזה ההווה הפיסולי,

תאטרון מעשה ידי עבדי האדמה

נמזג ברגשותיי,

ואם תהייה נפשי טהורה

ארחף מעל פני האדמה.