לוח ציור

השדה ליד הבית

צילומים אילו בשדות סביב ביתי

מתכתבים עם יצירות החקלאות  מימי עברו.

בתמונות של ההווה הפיסולי.

תאטרון זה מעשה ידי עובדי האדמה.

נמזג ברגישותי ומחשבותיי .

אחרי שהכל יתכלה יספרו התמונות.