הקיבוץ, הטקס, היחד

כבן קיבוץ שיתופי משמר העמק אני מתעד ומתבונן בקהילה השיתופית שנולדתי לתוכה.אני מתבונן באהבה בחיוך ואירוניה אל מול הפער שקיים ביין המשאלות נאצלות נשגבות, לבין חיי היום יום היוצרים מציאות שונה מזו שחלמו מייסדיי הקיבוץ בתמונותיי. פורח הפרדוקס באירוניה  חיוך ובאפקט קומי משחרר. תמונותיי מתובלות באהבה והומור זוהי דרכי לתאר את התופעה הסוציולוגית הייחודית הקיבוץ השיתופי.