עד גיל 20

הסידרה הנקראת עד גיל עשרים עוסקת בנקודת מפגש השמים, אותם שמים, האדמה אותה אדמה, אך חלקת אלוהים נבחרת זו שלנו מחורצת היא ביופי וכיעור, חוכמה וטיפשות, כולם רצים ורוצים עוד ועוד כאילו אין מחר. ברוח זו נודד אני תחת אותם שמים דורך על אדמתנו פוסע ומצלם. המפגש האישי מאפשר להכיר כל מצולם וייחודו, אני תוהה מהי נקודת המפגש ועד כמה חשובה היא נקודת המפגש כשווים ,אני מגלה שבמפגשים אישים עם הצעירים עד גיל עשרים מצויה התשובה והתקווה, הם העתיד בכך נגלת תמונה אחרת טובה יותר, של אמונה ותקווה, לעתיד טוב יותר.