דו דורות

הוצג בשנת 1984 גלריית הקיבוץ.

     סדרה זו הוצגה בתערוכתי הראשונה בגלריית הקיבוץ שנת 1984 חקרתי 2 דורות בני 80 ובני 20 בקהילה הקיבוצית  את השינויים בין הדורות את מושג היחד השיתוף בחברה הקיבוצית דרך התרבות האמנות נכנסתי לחדרים הקטנים של החברים ובחנתי באמצעות עיצוב החדר הריהוט  החפצים האמנות  מה היחוד והמשותף שלו. פרופסור יוחאי רוזן חוקר תרבות מציין שלראשונה נעשה מחקר מסוג זה וייחודי בתולדות הצילום הישראלי.